Vinkki

Muutto koiran kanssa stressittömästi

Koirat aistivat ihmisen tunteita, ja muuton aikana ihminen stressaantuu. Lue artikkeli miten voit tehdä muutosta turvallisen kokemuksen sekä itsellesi että lemmikille.

Koira ja muuttaminen

Muutoksen keskellä koiralle on tärkeää tarjota jatkuvuutta ja turvallisuudentunnetta. Pyri pitämään koiran päivärutiinit, kuten ruokailut, ulkoilut ja huomion antaminen, mahdollisimman samanlaisina kuin ennen muuttoa. Tämä auttaa koiraa ymmärtämään, että vaikka ympäristö vaihtuu, sen perustarpeet pysyvät ennallaan.

Muuttopäivänä tulee huomioida koiran turvallisuus. Muuttoapulaisille on suositeltavaa selittää tilanne ja antaa ohjeet siitä, miten koira tulisi huomioida muutto tilanteessa. Koiran mielenrauhan takaamiseksi kannattaa pyytää, että muuttoapulaiset välttävät liiallista huomiota tai hälinää koiran ympärillä. Rauhallinen ja neutraali käytös auttaa pitämään koiran mielentilan mahdollisimman tasaisena ja vähentää mahdollista stressiä muuton aikana.

Kun tavaroita kannetaan uuteen kotiin, on huomioitava, ettei koira häiritse tai liiku liian lähellä tavaroiden kantajia. Koiran voi tarvittaessa pitää omassa tilassaan, jotta sen ja muuttajien välinen vuorovaikutus pysyy hallittuna. Mikäli mahdollista, koira kannattaa viedä muuton ajaksi hoitoon. Näin vältytään parhaiten vaaratilanteilta.

Uudessa kodissa

Uudessa kodissa tulee varmistaa, että koiran ympäristö on turvallinen ja koiralle sopiva. Tarkista, että piha-alue on aidattu sekä koiralle turvallinen. Varmista, että vaaralliset aineet ja esineet ovat koiran ulottumattomissa. Koiralle tulee tarjota rauhallinen paikka levätä ja rauhoittua. Myös vanhan kodin tuoksu rauhoittaa koiraa. Varmista siis, että koiralla on sen tutut tavarat, kuten peti, lelut ja ruoka-astia mukana uudessa kodissa. Nämä tutut hajut ja esineet voivat auttaa koiraa tuntemaan olonsa turvalliseksi uudessa kodissa.

Uuteen kotiin saapuessa on tärkeää välttää koiran jättämistä yksin. Yksinjääminen uudessa ympäristössä voi aiheuttaa koiralle turvattomuuden tunnetta ja tehdä koirasta stressaantuneen. Pyri järjestämään niin, että joku voi olla koiran kanssa sen ensimmäisinä päivinä uudessa kodissa. Tämä auttaa luomaan positiivisia mielleyhtymiä uuteen kotiin ja vähentää mahdollista yksinäisyyden tunnetta.

Koiran eroahdistus

Jos olet tietoinen siitä, että koirallasi on taipumusta eroahdistukseen, on suositeltavaa valmistautua huolellisesti ja harjoitella yksin jäämistä jo ennen muuttoa ja uuteen kotiin siirtymistä. Tämä auttaa lieventämään mahdollista stressiä ja ahdistusta, joita koira voi kokea uusissa tilanteissa. Koiran yksin jäämistä voi opetella asteittain ja harkitusti, jotta koiran sopeutuminen uuteen paikkaan sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Yksin jäämistä harjoiteltaessa tärkeintä on ottaa huomioon koiran yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Harjoitukset kannattaa sijoittaa ajalle, kun koira on rauhallinen ja levollinen päivän aktiviteettien jälkeen. Tämä voi olla esimerkiksi illan tullen, kun päivän toiminnat ovat rauhoittuneet.

Koiran sopeutuminen uuteen ympäristöön voi ottaa aikaa. Muista olla kärsivällinen ja anna koirallesi aikaa tottua uuteen kotiin ja rutiineihin. Jokainen koira on yksilöllinen, joten tarkkaile koiran käyttäytymistä ja tarpeita huolellisesti ja mukauttaa toimenpiteesi sen mukaan.

Myös kun muutetaan lasten kanssa on monenlaista mietittävää, lue vinkit onnistuneeseen muuttoon lasten kanssa.

Teksti: Opiskelijamuutot.fi